Lesvoorwaarden

Verplichtingen Verkeersschool:

De verkeerschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 

 1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. (WRM)
 2. Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 3. Dat de examenaanvraag door de verkeersschool na betaling van het examengeld door de leerling , binnen 7 dagen zal worden verwerkt.
 4. Dat er zoveel mogelijk les gegeven wordt hetzelfde lesvoertuig.
 5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles volledig wordt benut voor het geven van rijles , indien het een korte rij opleiding betreft is er sprake van een korte koffiepauze.
 6. Dat er een verzekering is afgesloten welk in ieder geval een dekking biedt van 2.5 miljoen euro tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling.

 

Verplichtingen van de Leerling:
De leerling is verplicht:

 

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur, voor de afgesproken tijd en datum, zaterdagen,zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. ( dit geldt niet voor korte rij opleidingen, deze kunnen na planning niet meer verzet worden)
 3. Afzeggingen alleen telefonisch op te geven tijdens de kantooruren van de verkeersschool .
 4. Alle aanwijzingen van de rij instructeur op te volgen tijdens de rijlessen.
 5. In het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs.
 6. Voor de leerlingen die in het bezit zijn van het mobiele telefoonnummer van hun instructeur en deze via een tekstbericht ( sms) willen bereiken, geldt tevens dat deze berichten gelezen worden tijdens kantooruren.